Giải pháp phát hiện Salmonella trong vòng 19h!

🦠 𝑽𝑰𝑫𝑨𝑺 𝑼𝑷 𝑺𝒂𝒍𝒎𝒐𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 là một giải pháp tự động hiệu suất cao được thiết kế để phát hiện Salmonella trong sản phẩm thực phẩm.

✅ 𝑽𝑰𝑫𝑨𝑺 𝑺𝑷𝑻 kết hợp công nghệ protein tái tổ hợp phage tiên tiến và tính dễ sử dụng của hệ thống VIDAS. Cung cấp kết quả đáng tin cậy trong vòng chưa đầy 19 giờ và được xác nhận đối với các mẫu có khối lượng lên đến 375g. Giải pháp sáng tạo này vừa tiết kiệm thời gian vừa đem lại hiệu quả về chi phí, vì tốc độ của nó có thể đẩy nhanh các kế hoạch hành động khắc phục trong trường hợp tạp nhiễm.

✅ 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈: thời gian cho kết quả chưa đến 19 giờ

✅ 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈: Ít tốn thời gian hơn: chỉ cần một lần làm giàu trong nước peptone đệm

✅ 𝑰𝑺𝑶 𝒗𝒂̀ 𝑨𝑶𝑨𝑪 đã xác nhận

ISO 16140: AFNOR BIO-12 / 32-10 / 11

AOAC Quốc tế: Phương pháp Chính thức 2013.01

>> Xem thêm về phương pháp

>> Xem thêm về sản phẩm

Cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Marketing

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Điện thoại: 0906 654 815

Hoặc để lại tin nhắn như form bên dưới: