Tủ ấm lạnh – Binder KB Series

Nhà sản xuất: Binder
Giá bán
0₫
Báo giá

Tủ ấm lạnh BINDER cung cấp hiệu suất chất lượng cao, trong đó dòng tủ ấm lạnh BINDER KB Series đều có thể ủ an toàn, có thể tái tạo, ngay cả ở nhiệt độ môi trường cao. Cùng với chức năng chương trình lập trình hàng tuần, tủ ấm lạnh BINDER KB Series thực sự linh hoạt nuôi ủ vi sinh vật trong phòng thí nghiệm

Tủ ấm lạnh BINDER Series KB kiểm soát khoảng nhiệt độ từ -10 ° C đến 100 ° C. Với các chức năng lập trình chương trình toàn diện, tủ ấm lạnh này cung cấp một loạt các khả năng và mang lại kết quả kiểm tra có thể lặp lại đáng tin cậy.

Các dòng cung cấp

Tủ ấm lạnh KB 23

 • Phạm vi nhiệt độ: 0° C đến 100 ° C
 • Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
 • Bộ điều khiển với màn hình LCD và lập trình thời gian nâng cao
 • Hệ thống làm lạnh
 • Tốc độ quạt tùy chỉnh
 • Hiển thị thời gian hoạt động.
 • Cửa trong bằng kính cường lực
 • 2 giá đỡ inox
 • Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập loại 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
 • Điều khiển MP với 2 chương trình và 10 lựa chọn mỗi chương trình, hoặc có thể chuyển sang 1 chương trình với 20 lựa chọn.
 • Giao diện RS 422 sử dụng với phần mềm APT-COMTM DataControlSystem, hoặc có thể liên kết với máy in thông qua RS 232 / RS 422.

Tủ ấm lạnh KB 53

 • Phạm vi nhiệt độ: -5° C đến 100 ° C
 • Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
 • Bộ điều khiển với màn hình LCD và lập trình thời gian nâng cao
 • Hệ thống làm lạnh
 • Tốc độ quạt tùy chỉnh
 • Hiển thị thời gian hoạt động.
 • Cửa trong bằng kính cường lực
 • 2 giá đỡ inox
 • Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập loại 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
 • Điều khiển MP với 2 chương trình và 10 lựa chọn mỗi chương trình, hoặc có thể chuyển sang 1 chương trình với 20 lựa chọn.
 • Giao diện RS 422 sử dụng với phần mềm APT-COMTM DataControlSystem, hoặc có thể liên kết với máy in thông qua RS 232 / RS 422.

Tủ ấm lạnh KB 115

 • Phạm vi nhiệt độ: -5° C đến 100 ° C
 • Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
 • Bộ điều khiển với màn hình LCD và lập trình thời gian nâng cao
 • Hệ thống làm lạnh
 • Tốc độ quạt tùy chỉnh
 • Hiển thị thời gian hoạt động.
 • Cửa trong bằng kính cường lực
 • 2 giá đỡ inox
 • Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập loại 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
 • Điều khiển MP với 2 chương trình và 10 lựa chọn mỗi chương trình, hoặc có thể chuyển sang 1 chương trình với 20 lựa chọn.
 • Giao diện RS 422 sử dụng với phần mềm APT-COMTM DataControlSystem, hoặc có thể liên kết với máy in thông qua RS 232 / RS 422

Tủ ấm lạnh KB 240

 • Phạm vi nhiệt độ: -5° C đến 100 ° C
 • Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
 • Bộ điều khiển với màn hình LCD và lập trình thời gian nâng cao
 • Hệ thống làm lạnh
 • Tốc độ quạt tùy chỉnh
 • Hiển thị thời gian hoạt động.
 • Cửa trong bằng kính cường lực
 • 2 giá đỡ inox
 • Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập loại 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
 • Điều khiển MP với 2 chương trình và 10 lựa chọn mỗi chương trình, hoặc có thể chuyển sang 1 chương trình với 20 lựa chọn.
 • Giao diện RS 422 sử dụng với phần mềm APT-COMTM DataControlSystem, hoặc có thể liên kết với máy in thông qua RS 232 / RS 422.

Tủ ấm lạnh KB 720

 • Phạm vi nhiệt độ: -5° C đến 100 ° C
 • Công nghệ buồng sấy sơ bộ APT.line ™
 • Bộ điều khiển với màn hình LCD và lập trình thời gian nâng cao
 • Hệ thống làm lạnh
 • Tốc độ quạt tùy chỉnh
 • Hiển thị thời gian hoạt động.
 • Cửa trong bằng kính cường lực
 • 2 giá đỡ inox
 • Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập loại 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
 • Điều khiển MP với 2 chương trình và 10 lựa chọn mỗi chương trình, hoặc có thể chuyển sang 1 chương trình với 20 lựa chọn.
 • Giao diện RS 422 sử dụng với phần mềm APT-COMTM DataControlSystem, hoặc có thể liên kết với máy in thông qua RS 232 / RS 422.