2323123

PacBio – Vật tư tiêu hao

Nhà sản xuất: PacBio
Giá bán
0₫
Báo giá

Mọi thứ bạn cần cho giải trình tự PacBio.

Hãy xem bộ sưu tập của chúng tôi gồm các kit chuẩn bị mẫu, kit ứng dụng, kit chuẩn bị thư viện và gắn barcode, và kit giải trình tự.

Thông số kỹ thuật
Giới thiệu về các hệ thống Sequel II
Chuẩn bị mẫuKit ứng dụngChuẩn bị thư viện + gắn barcodeGiải trình tự

Tách chiết Nanobind:

 • Nanobind CBB kit
 • Nanobind plant nuclei kit
 • Nanobind tissue kit
 • Nanobind HT 1 ml blood kit
 • Nanobind HT CBB kit

Kit loại bỏ đoạn đọc ngắn:

 • SRE XS kit
 • SRE kit
 • SRE XL kit

Ứng dụng HiFi:

 • MAS-Seq for 10x Single Cell 3' kit
 • HiFiViral SARS-CoV-2 kit
 • SMRTbell gDNA amplification kit
 • Iso-Seq express oligo kit
   

Chuẩn bị thư viện SMRTbell cho giải trình tự Hifi:

 • SMRTbell prep kit 3.0
 • AMPure PB beads size selection kit
 • HiFi express template prep kit 2.0

Gắn barcode HiFi:

 • SMRTbell barcoded adapter plate 3.0
 • Barcoded M13 primer plate
 • Barcoded overhang adapter kit - 8A/8B

Chuẩn bị thư viện Onso:

 • Onso fragmentation DNA library prep kit
 • Onso DNA library prep kit
 • Onso library amp kit
 • Onso library quant kit
 • Onso library conversion kit
 • Onso indexed library control kit
 • Onso blocking oligo kit

Gắn barcode Onso:

 • Onso indexed adapter plate
 • HiFi Sequencing
 • Onso Sequencing
   

Tính năng chính

1. Giải trình tự tế bào đơn

MAS-SEQ KIT
Khám phá sinh học mới trong nghiên cứu phiên mã tế bào đơn của bạn với MAS-seq kit. Thu nhận thông tin đồng dạng chiều dài đầy đủ ở độ phân giải tế bào đơn bằng cách kết hợp sức mạnh công nghệ tế bào đơn từ 10x Genomics với giải trình tự PacBio HiFi.

MAS-SEQ FOR 10X SINGLE CELL 3’ KIT
MAS-Seq for 10x Single Cell 3’ kit chứa các oligo và thuốc thử để tạo các thư viện MAS-Seq từ cDNA được tạo ra sử dụng 10x Chromium Next GEM Single Cell 3′ kit (v3.1). Bộ kit chứa các MAS adapter tạo ra một thư viện sẵn sàng để giải trình tự.

2. Giải trình tự đoạn dài

GIẢI TRÌNH TỰ HIFI: VẬT TƯ TIÊU HAO REVIO
Hệ thống Revio đơn giản hóa trải nghiệm giải trình tự HiFi với ít vật tư tiêu hao hơn được tối ưu hóa để dễ dàng theo dõi và giảm thiểu chất thải. Với những cải tiến về quy trình làm việc, việc nạp vật tư tiêu hao vào thiết bị chỉ mất chưa đến một phút.

REVIO POLYMERASE KIT
Thuốc thử được tối ưu hóa để gắn polymerase để chuẩn bị 24 thư viện SMRTbell cho việc giải trình tự

REVIO SMRT CELL TRAY
4 SMRT Cell mật độ cao, mỗi Cell có 25 triệu ZMW

REVIO SEQUENCING PLATE
Thuốc thử để giải trình tự lên đến 4 Revio SMRT Cell. Tấm giải trình tự kết hợp nhiều bộ phận từ hệ thống Sequel IIe: tấm giải trình tự, vách ngăn ống nghiệm, tấm mẫu, tấm trộn và dầu SMRT Cell.

3. Kit tách chiết Nanobind HMW DNA + loại bỏ đoạn đọc ngắn

TÁCH CHIẾT NANOBIND HMW DNA 

Các công nghệ micro, nano và đơn phân tử giúp hợp lý hóa từng bước trong quy trình làm việc về genomics.

KIT LOẠI BỎ ĐOẠN ĐỌC NGẮN

Loại bỏ DNA ngắn nhanh chóng và hiệu quả

4. Vật tư tiêu hao chuẩn bị thư viện cho hệ thống Sequel II 

SMRTbell prep kit 3.0 và Binding kits 3.1 và 3.2 tăng tốc thời gian chuẩn bị mẫu, giảm yêu cầu DNA đầu vào và đơn giản hóa quy trình trên các ứng dụng. Hiện tại chúng tôi cũng cung cấp các phiên bản bộ sưu tập đơn lẻ SMRT Cell 8M, kit và vật tư tiêu hao giải trình tự, mang đến cho người dùng sự linh hoạt để chạy các lần chạy SMRT Cell nhỏ, đơn lẻ khi thuận tiện.
Tìm hiểu cách những vật tư tiêu hao này có thể cải tiến việc giải trình tự bộ gen, phát hiện biến thể, phân tích epigenome và nghiên cứu giải trình tự RNA chiều dài đầy đủ với thời gian trả kết quả nhanh để mô tả các SNV, biến thể cấu trúc, đồng dạng cắt nối và chú thích bộ gen được cải thiện với độ chính xác cao.

 

Một số sản phẩm liên quan khác