2323123

Môi trường nuôi cấy vi sinh trong ngành thực phẩm

Nhà sản xuất: bioMerieux
Giá bán
0₫
Báo giá

Môi trường nuôi cấy vi sinh trong ngành thực phẩm của bioMérieux là giải pháp nuôi cấy cải tiến và toàn diện cho phòng thí nghiệm của bạn.

Với hơn 60 năm kinh nghiệm về môi trường nuôi cấy và vi sinh vật, bioMérieux đã phát triển các sản phẩm môi trường nuôi cấy phù hợp với nhu cầu kiểm nghiệm hằng ngày và giúp nâng cao hiệu quả của phòng thí nghiệm. Các loạimôi trường nuôi cấy của bioMérieux chứng minh tính hiệu quả và độ tin cậy cao:

Cho mục đích phát hiện (định tính) hay định lượng:

  • bioMérieux là phương pháp tham chiếu cho Listeria (ALOA)
  • Các phương pháp tham chiếu có sẵn với vi sinh vật : Salmonella, Listeria, Bacillus, Cronobacter, Campylobacter…
  • Để quy trình làm việc dễ dàng hơn và hiệu quả hơn về chi phí, bioMérieux đã phát triển các giải pháp “Túi pha sẵn hay đĩa đổ sẵn ”: đã được chứng nhận ISO16140 (ví dụ: Bacara cho Bacillus hoặc Salma cho Salmonella)

Cho mục đích xác nhận: các phương pháp thay thế như GENE UP®, VIDAS® hoặc các loại môi trường nuôi cấy khác

bioMérieux có sẵn các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật ở dạng đĩa, ống, chai hoặc túi nuôi cấy và bộ môi trường đông khô.

Tất cả sản phẩm môi trường được sản xuất tại phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng Combourg (Pháp) được COFRAC công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 17025: 2017 để thực hiện việc kiểm soát và hoạt động của môi trường nuôi cấy - Sẵn sàng sử dụng dạng rắn và dạng lỏng theo tiêu chuẩn NF EN ISO 11133

Cùng với việc công nhận này, bioMérieux đảm bảo dòng sản phẩm môi trường nuôi cấy sẵn sàng sử dụng (ready-to-use) giúp đơn giản hóa quy trình thử nghiệm và đem lại hiệu suất cao (theo tuân chuẩn ISO 11133: 2014).

Thông tin liên hệ:

Ms. Lê Thị Thùy Trang

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Điện thoại: 0906 654 815

Một số sản phẩm liên quan khác