Malvern – Sắc Ký và Phổ Khối - OMNISEC

Nhà sản xuất: Malvern Panalytical
Giá bán
0₫
Báo giá

Hệ thống sắc ký khí GPC /SEC đa đầu dò hiện đại nhất thế giới

Malvern OMNISEC là hệ sắc ký Gel, phân tách theo kích thước sử dụng để đo khối lượng phân tử tuyệt đối, kích thước phân tử, độ nhớt nội tại, độ mạch nhánh và các thông số khác. Hệ thống bao gồm module GPC/SEC OMNISEC RESOLVE, OMNISEC REVEAL – module đa đầu dò và phần mềm OMNISEC giúp xác định phân tích các hợp chất cao phân tử polymers tổng hợp, tự nhiên và protein.

DKSH là đại diện độc quyền tại Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand và Vietnam

Thông Số Kỹ Thuật

Kiểm soát cường độ, độ cứng, độ bền, độ giòn, khả năng tạo hình, độ mạch nhánhPolystyrene, nylon, PET, PVC, polyester, nitrocellulose, resins, epoxys, polyurethanes, PVA
Đo độ phân rã và tỷ lệ dẫn truyền thuốcPLA, PLGA, PEG, polycaprolocatone
Phân loại Polymers tự nhiên và PolysaccharidesAlginates, xanthans, Gum Arabic, starch derivatives (e.g. maltodextrin), cellulose derivatives (e.g. HEC), carageenan, gelatin, guar gum, chitosan, hyaluronic acid
Kiểm soát độ nhớt tạo hình
Alkyds, acrylics, polyurethanes, polyesters, resins, epoxys, PVA
Kiểm soát cảm giác khi ăn và độ dẻoPectins, alginates, xanthans, Gum Arabic, guar gum, starch derivatives (e.g. maltodextrin), carageenans
Đánh giá và dự đoán hoạt tính nhờ đo phân tử khốiProteins, antibodies, mAbs
Dự đoán và thấu hiểu mức độ miễn dịch và tính hiệu lựcAggregates of proteins, biopharmaceuticals, biologics and mAbs
Kiểm soát độ bán rã, thấm màng tế bào, và hiểu về cơ chế kết tinh của quá trình tạo liên hợp proteinsPEGylated proteins, membrane proteins, antibody-drug-conjugates
Tốc độ bơm0.005 - 10 mL/min
Áp suất0 - 5000 PSI (34.5 MPa)
Dạng chứa mẫuHPLC vials or 96-well microtiter plates
HPLC vials hoặc đĩa 96 giếng microtiter
Thể tích tiêm1 - 300 µL
Thể tích xi lanh250 µL standard

Tính năng nổi trội

Malvern OMNISEC

  • Molecules are separated by their hydrodynamic radius  
  • Phân tử được phân tách dựa trên bán kính thủy động học / bán kính hydrodynamic
  • Better intrinsic viscosity measurements thanks to automated balancing  
  • Cân lực tự động giúp đo chính xác độ nhớt nội tại / tế vi
  • Reduced service cost and time thanks to user-exchangeable capillaries  
  • Giảm thiểu chi phí service và thời gian nhờ ống mao quản thiết kế thay đổi theo người sử dụng
  • Measure as little as 100 ng of material and molecular weights down to 200 Da 
  • Đo được đến 100 ng vật liệu và khối lượng phân tử có thể xuống đến 200 Da

OMNISEC: Phương pháp phân tích siêu nhạy và chính xác dành cho polymers & proteins

Thông tin liên hệ:

Ms. Lê Thị Thùy Trang

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Điện thoại: 0906 654 815