2323123

Ibidi – Chamber slide

Nhà sản xuất: Ibidi
Giá bán
0₫
Báo giá
  • Các khoang silicone có thể tháo rời trên một chamber slide để nuôi cấy tế bào và miễn dịch huỳnh quang
  • Chamber slide Ibidi giúp tiết kiệm thời gian nuôi cấy tế bào, nhuộm huỳnh quang miễn dịch và well có thể tháo rời
  • Lý tưởng cho kính hiển vi soi ngược hoặc huỳnh quang 
  • Lưu trữ mẫu lâu dài
  • Buồng silicone có thể tháo rời với 8 giếng trên tấm kính hiển vi tiêu chuẩn
 

Thông tin liên hệ:

Ms. Lê Thị Thùy Trang

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Điện thoại: 0906 654 815