Tối Ưu Trích Ly Mẫu Môi Trường

 

Sự quan trọng của một môi trường sạch sẽ và an toàn ngày càng tăng cao trên toàn cầu. Nhằm mục đích góp phần cho nỗ lực bảo vệ môi trường, BUCHI đã tối ưu giải pháp trích ly dẫn đầu thị trường để đem đến quá trình chuẩn bị mẫu đáng tin cậy dành cho mẫu môi trường.

Tải
tài liệu Hướng Dẫn Trích Mẫu Môi Trường và tìm kiếm thông tin giá trị về cách:

  • Cải thiện quá trình chuẩn bị mẫu để phân tích mẫu khí, đất và nước thải
  • Lựa chọn đúng chỉ tiêu cho quá trình phân tích chất ô nhiễm và dư lượng
  • Tìm hiểu ứng dụng trong phân tích chất ô nhiễm như dioxins, PCBs va PAHs

 

Cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 

Hotline: 0906 654 815

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Hoặc để lại thông tin như form bên dưới: