Kiểm nghiệm lý tính trong dược phẩm - Quy trình quản lý chất lượng dược phẩm

Kiểm nghiệm đặc tính vật lý là việc theo dõi và kiểm soát các đặc tính vật lý của thuốc thành phẩm cũng như các thành phần có trong thuốc, và có thể được phân loại thành các đặc tính vật lý vi mô và vĩ mô. 

Ở cấp độ vi mô, kích thước và hình thái hạt ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, tính hòa tan và phần lớn tính đồng nhất của hàm lượng các chất có trong thuốc. Kích thước và hình thái hạt thành phần được đo và kiểm soát bằng kỹ thuật tán xạ ánh sáng động học. 

Ở cấp độ vĩ mô, thuốc thường được bào chế sản xuất ở dạng uống như viên nén và viên nang, hoặc ở dạng chất lỏng, thuốc bôi hay thuốc tiêm. Kiểm nghiệm đặc tính vật lý ở cấp độ vĩ mô nghiên cứu các thuộc tính vật lý của các dạng bào chế, chẳng hạn như tính hòa tan, sự phân hủy, độ chảy của bột, độ nhớt của thuốc, kích thước của viên thuốc, độ tan rã và lực phá vỡ viên thuốc. Thử nghiệm vật lý được thực hiện trên cả giai đoạn nguyên liệu thô, giai đoạn trung gian bán thành phẩm và giai đoạn cuối cùng tạo ra thành phẩm.  


Kích thước hạt 

Kích thước hạt và sự phân bố kích thước của các thành phần trong công thức đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt tính, độ đồng nhất, độ ổn định của sản phẩm. Trong thập kỷ vừa qua, công nghệ nhiễu xạ laser và tán xạ ánh sáng động học đã được xem như là tiêu chuẩn xác định kích thước hạt trong các ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp dược phẩm đo lường kích thước hạt nhằm kiểm soát chất lượng và tính hiệu quả của sản phẩm.


Một số dòng thiết bị có liên quan:


Thử nghiệm độ hòa tan

Độ hòa tan của một loại thuốc rất quan trọng đối với hiệu lực điều trị của nó. Vì thé cần đo lường thử nghiệm độ hòa tan, đặc tính phân giải của thuốc, tốc độ hình thành dung dịch từ dạng bào chế, điển hình như viên nén, viên nang, thuốc pomat,… để đảm bảo kiểm soát hiệu quả thành phẩm.

Thử nghiệm độ phân rã

Phân rã là quá trình phá vỡ một dạng bào chế thể rắn thành các hạt vật chất có một kích thước xác định, dưới một điều kiện nhất định. Khi các dạng bào chế bị phân rã, thì tốc độ hòa tan tăng lên. 

Thử nghiệm các dạng bào chế rắn khác

Các dạng bào chế thể rắn khác nhau sẽ được thử nghiệm khác nhau về lực phá vỡ viên thuốc, độ tan rã, độ chảy của bột và nhiệt độ nóng chảy dựa theo yêu cầu của dược điển.

Thử nghiệm các dạng bào chế lỏng/bán rắn

Độ nhớt ảnh hưởng đến đặc tính lưu biến của dược phẩm. Nó liên quan đến quá trình bơm, và tiêm, đồng thời là tính chất đặc trưng của các loại thuốc ở thể lỏng hoặc thể bán rắn.   


Một số dòng thiết bị có liên quan:

>>Xem thêm về các dòng thiết bị quang phổ Malvern

>>Xem thêm về các dòng thiết bị Buchi

Quý khách hàng quan tâm chi tiết bài nghiên cứu vui lòng tiền thông tin vào form dưới đây: