Video trực tuyến: Tích hợp công nghệ in 3D vào quy trình sản xuất truyền thống


BigRep đã cho ra mắt phương pháp in 3D đảm bảo tốt cả về thiết kế lẫn kỹ thuật nhằm đáp ứng thời gian gia công, sản xuất chặt chẽ hơn và sản xuất nhanh hơn. Với việc theo dõi video trực tuyến, bạn có thể tìm hiểu về phương pháp này và những lợi ích chi tiết hơn.

Host: Nguyễn Văn Nguyên, Kỹ sư kinh doanh kỹ thuật, DKSH

Theo dõi video trực tuyến sẽ giúp bạn:

  • Thực hành tốt nhất trong công nghệ tích hợp in 3D
  • Nghiên cứu công nghệ từ BigRep bao gồm các bộ phận, khuôn mẫu,…
  • Tạo ra các cơ hội kinh doanh đầu tư vào công nghệ AM

Chi tiết video trực tuyến:

Cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Ms. Lê Thị Thùy Trang
  • Email: tecinfo.vn@dksh.com 
  • SĐT: +84 906 654 815