Hệ thống lọc nước siêu sạch đáp ứng mọi nhu cầu trong phòng thí nghiệm

Máy lọc nước siêu sạch Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 | NPSC.VN

Nước siêu sạch được lấy từ hệ thống lọc nước siêu sạch là một trong những yếu tố quan trọng giúp việc kiểm tra, phân tích có kết quả chính xác.

DKSH với giải pháp xử lý nước từ Merck cung cấp nước siêu sạch trực tiếp từ nước máy, nước RO, nước DI hoặc nước cất nhằm phù hợp cho nhiều ứng dụng kiểm tra, phân tích, chuẩn bị mẫu của khách hàng. 

Chuẩn bị mẫu

Hệ thống lọc nước siêu sạch Merck Milli-Q® IQ 7003+ chuyển nước máy thành nước loại 2 (tinh khiết) và loại 1 (siêu tinh khiết), đáp ứng nhu cầu chuẩn bị mẫu cho phòng thí nghiệm của bạn.

Chất lượng nước phù hợp cho tất cả mẫu: nước lọc siêu sạch đồng nhất với các cấp độ khác nhau đáp ứng cho các phân tích cơ bản cũng như các phân tích đòi hỏi độ nhạy cao và siêu vết. 

Sử dụng đơn giản và trực quan: Chỉ với một nút chạm, bạn đã có thể lấy nước ở tốc độ dòng chảy bạn cần, hoặc lập trình thể tích mà bạn mong muốn.

Bảo trì dễ dàng: Hệ thống tự động thông báo khi cần chú ý và hướng dẫn trực quan trên màn hình sẽ cung cấp chỉ dẫn từng bước cho người dùng.

Dễ dàng quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc: Xem chất lượng nước và dữ liệu hệ thống trên màn hình, tải xuống các báo cáo riêng hoặc truy cập lịch sử hoàn chỉnh trong bộ nhớ của hệ thống.

Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 hệ thống lọc nước siêu sạch

Phân tích hóa học

Hệ thống lọc nước siêu sạch Merck Milli-Q® chuyển nước máy thành nước loại 2 (tinh khiết) và loại 1 (siêu tinh khiết) đáp ứng nhu cầu phân tích hóa học cho phòng thí nghiệm của bạn.

Chất lượng nước phù hợp cho tất cả mẫu: nước lọc siêu sạch với các cấp độ khác nhau đáp ứng cho các phân tích cơ bản cũng như các phân tích đòi hỏi độ nhạy cao và siêu vết. Sử dụng thêm các đầu lọc Application-Paks cho phép loại bỏ các chất gây ô nhiễm nhất định tại điểm phân phối: các đầu lọc LC-Pak® - Polisher cho nước cấp LC-MS, các đầu lọc VOC-Pak® - Polisher cho nước không có chất hữu cơ dễ bay hơi.

Sử dụng đơn giản và trực quan: Chỉ với một nút chạm, bạn đã có thể lấy nước ở tốc độ dòng chảy bạn cần, hoặc lập trình thể tích mà bạn mong muốn.

Bảo trì dễ dàng: Hệ thống tự động thông báo khi cần chú ý và hướng dẫn trực quan trên màn hình sẽ cung cấp chỉ dẫn từng bước cho người dùng.

Dễ dàng quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc: Xem chất lượng nước và dữ liệu hệ thống trên màn hình, tải xuống các báo cáo riêng hoặc truy cập lịch sử hoàn chỉnh trong bộ nhớ của hệ thống.

 

Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 hệ thống lọc nước siêu sạch

Phân tích vi sinh

Hệ thống lọc nước siêu sạch Merck Milli-Q® IX chuyển nước máy thành nước loại 2, đáp ứng nhu cầu phân tích vi sinh trong phòng thí nghiệm của bạn.

Chất lượng nước siêu sạch liên tục đáng tin cậy: Chất lượng nước siêu sạch đáp ứng các yêu cầu pharmacopeia và ISO, và tối ưu cho việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy và thử nghiệm ELISA.

Sử dụng đơn giản và trực quan: Chỉ với một nút chạm, bạn đã có thể lấy nước ở tốc độ dòng chảy bạn cần, hoặc lập trình thể tích mà bạn mong muốn.

Bảo trì dễ dàng: Hệ thống tự động thông báo khi cần chú ý và hướng dẫn trực quan trên màn hình sẽ cung cấp chỉ dẫn từng bước cho người dùng.

Dễ dàng quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc: Xem chất lượng nước và dữ liệu hệ thống trên màn hình, tải xuống các báo cáo riêng hoặc truy cập lịch sử hoàn chỉnh trong bộ nhớ của hệ thống.

Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 Ultrapure and Pure Lab Water Purification  System | Water Purification | Merck/

Hệ thống lọc nước siêu sạch Milli-Q® IX

Cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 

Hotline: 0906 654 815

Email: techinfo.vn@dksh.com

Hoặc để lại thông tin như form bên dưới: