Giải pháp của Leica về quan sát hình ảnh huỳnh quang – THUNDER Imaging Systems

THUNDER là công nghệ quang kỹ thuật số

THUNDER là công nghệ quang - kỹ thuật số sử dụng tính toán bù trừ để loại bỏ phần mờ đặc trưng tồn tại trong tất cả các hình ảnh trường rộng. THUNDER tự động tính toán tất cả các thông số quang học liên quan để đạt được kết quả là hình ảnh không có phần mờ với tốc độ và chất lượng chưa từng có.

THUNDER hoạt động nhanh chóng và được tích hợp hoàn toàn vào luồng dữ liệu hệ thống. Các giải pháp do THUNDER cung cấp sử dụng chiếu sáng trường rộng, xâm lấn tối thiểu mà không có thêm bất kỳ sự phức tạp cơ học nào. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình làm việc của khách hàng, đồng thời cho phép tạo ra hình ảnh rõ ràng bằng máy tính với tốc độ và chất lượng vượt trội.

Các hệ thống THUNDER:

THUNDER Imager Model Organism với kính soi nổi huỳnh quang Leica M205 FCA: nghiên cứu hình ảnh toàn bộ động vật, đặc điểm các dòng chuyển gen, nghiên cứu sự phân bố mạch.

THUNDER imager với các cấu hình khác nhau với DM4, DM6 hoặc DMi8:

  • THUNDER với quan sát mô DM4 B: Hệ thống chụp ảnh mô cấp độ khởi điểm cho hình ảnh mô 2D đa màu có thể chỉnh rõ tức thì bằng máy tính.
  • 3D THUNDER Imager với DM6 B: Hệ thống chụp ảnh mô hoàn toàn chỉnh bằng động cơ để tạo ảnh mô 3D đa màu có thể chỉnh rõ tức thì bằng máy tính.
  • 3D THUNDER Imager với DMi8: Hệ thống hình ảnh một loạt các mẫu tế bào sống, tế bào nuôi cấy đơn lớp, tế bào nuôi cấy 3D, các phần mô/ hình ảnh toàn bộ lam, cơ quan sinh vật.

Lĩnh vực ứng dụng?

Lĩnh vực ứng dụng bao gồm khoa học thần kinh, nghiên cứu ung thư, sinh học phân tử, sinh học phát triển, phôi học và miễn dịch học.

>> Xem thêm về sản phẩm


Cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ:

(Ms.) Nguyễn Ngọc Tường Nhung

Phone: (+84) 906 654 815

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Hoặc điền vào form bên dưới: