Hội thảo “Các giải pháp phân tích và nghiên cứu trên dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe”

Giới thiệu

DKSH đồng hành cùng các nhà sản xuất hàng đầu: Agilent, Malvern Panalytical, Biomerieux, Leica phối hợp tổ chức hội thảo “Các giải pháp phân tích và nghiên cứu trên dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. Đây là cơ hội nhằm chia sẻ thông tin về phương pháp phân tích kim loại nặng, chia sẻ kinh nghiệm phân tích, kiểm soát vi sinh trong sản xuất dược phẩm và an toàn thực phẩm phù hợp với các đối tượng tham dự là cơ quan/ phòng ban hoặc cơ sở trực thuộc Viện Kiểm nghiệm Thuốc, Trung tâm kiểm nghiệm các Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố, các phòng nghiên cứu, kiểm tra chất lượng của các công ty sản xuất dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Chương trình

08:30 - 09:00  Tiếp đón đại biểu

09:00 - 09:15  Khai mạc

09:15 - 10:15  Tối ưu hóa phương pháp phân tích kim loại nặng trong Dược phẩm và An toàn Thực phẩm bằng ICP-MS

10:15 - 10:30  Tiệc trà giải lao

10:30 - 11:30  Tối ưu hóa phương pháp phân tích cỡ hạt trên máy Nano sizer trong nghiên cứu Dược phẩm Zetasizer

11:30 - 12:30  Thay thế định danh thủ công API bằng giải pháp định danh tự động Vitek 2 compact

12:30 - 13:30  Ăn Trưa

13:30 - 15:00  

- Mở rộng chủng loại định danh trong Mỹ phẩm/Dược phẩm/Thực phẩm bằng phương pháp MALDI TOF - Vitek MS. Kết hợp ứng dụng định danh ID và kháng sinh đồ AST

- Giải pháp Elisa tự động mang tính đặt hiệu cao cho các chủng Salmonella trong Dược phẩm và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: miniVIDAS/VIDAS

- Giải pháp lập trình tự động kiểm soát Vi sinh vật trong môi trường không khí sản xuất Dược phẩm: Air ideal

15:00 - 15:15  Giải lao

15:15 - 16:30  

- Phân tích vi phẫu Dược liệu và thành phẩm Đông dược bằng kính hiển vi Leica

- Chia nhóm Quan sát hình ảnh thực tế trên kính demo 

16:30  Bế mạc

Thông tin hội thảo

Thời gian: 23/10/2019

Địa điểm: Viện kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh

200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, Hồ Chí Minh


Xem thêm các sản phẩm liên quan:

 Hệ thống khối phổ nguyên tử plasma Agilent 7800 ICP-MS


   BioMérieux Vitek2 Compact - Máy nhận dạng vi khuẩn tự động

   Malvern – Phương pháp phân tích kích thước hạt Zetasizer Nano Z

 Malvern – Phương pháp phân tích kích thước hạt Zetasizer Nano ZSP


  Leica - Kính hiển vi huỳnh quang DM750 M


    Leica - Kính hiển vi huỳnh quang DM2500 & DM2500 LED


Cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ: 

Phòng Marketing

(Ms.) Lê Thị Thùy Trang

(+84) 969 762 939

tecinfo.vn@dksh.com

Hoặc để lại thông tin như bên dưới: