Ưu đãi giảm giá 35% máy quang phổ, khối phổ Agilent

Chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng chưa sở hữu máy quang phổ, khối phổ Agilent từ năm 2015 đến năm 2017 với giá ưu đãi giảm đến 38%.

Một số dòng máy áp dụng khuyến mãi: Cary 60 UV-Vis, Cary 8454 UV-Vis, Cary 630 FTIR 


*Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi có điều kiện.

Số lượng sản phẩm & đơn hàng không giới hạn trong thời gian khuyến mãi

Không áp dụng khuyến mại với dòng máy cho thuê & demo.

 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:

Ms. Nguyễn Thị Mai Trâm

Phone  +84 28 3812 5806 Ext: 89604

Mobile  +84 909 442 100

Email   tecinfo.vn@dksh.com