• Chân đỡ, tủ đặt lò Rational
 • Chân đỡ, tủ đặt lò Rational

Chân đỡ, tủ đặt lò Rational

Nhà sản xuất: Rational
Giá bán
0₫
Báo giá

Chân đỡ, tủ đặt lò Rational

Có 4 phiên bản cung cấp khung đỡ chắc chắn cho các thiết bị để bàn CombiMaster® Plus của bạn. Tất cả các chân đỡ và tủ đặt lò đều tuân thủ các quy định hiện hành về vệ sinh an toàn.

Stand UG I

Kích thước (cho SCC061 và SCC101): W 843 | D 587 | H 671 mm

Kích thước (cho SCC062 và SCC102): W 1.065 | D 799 | H 671 mm

Có 3 lựa chọn:

 • Loại Tiêu chuẩn
 • Loại Có bánh xe 
 • Loại Có hệ thống thoát nước từ lò

Stand UG II

Hỗ trợ 14 cặp rãnh để khay 

Kích thước (cho SCC061 và SCC101): W 843 | D 724 | H 671 mm

Kích thước (cho SCC062 và SCC102): W1.067 | D 934 | H 671 mm

Có 3 lựa chọn:

 • Loại Tiêu chuẩn
 • Loại Có bánh xe
 • Loại có bánh xe và khung nẹp cố định lò khi di chuyển để bảo vệ lò cũng như di chuyển được dễ dàng, kích thước W 843 | D 724 | H 778 mm

Bàn kê lò tiêu chuẩn dành cho phiên bản khay nướng bánh, kích thước W 843 | D 732 | H 671 mm

 • Hỗ trợ 10 cặp rãnh để khay (400 x 600 mm)
 • Loại dành riêng cho Lò nướng loại SCC061 có thể cao tới 931mm, hỗ trợ 18 cặp rãnh để khay (400 x 600 mm)

Stand US III 

Hỗ trợ 14 cặp rãnh để khay

Kích thước (cho SCC061 và SCC101): W 843 | D 724 | H 671 mm

Kích thước (cho SCC062 và SCC102): W 1.067 | D 934 | H 671 mm

Có 2 lựa chọn:

 • Loại Tiêu chuẩn 
 • Loại Có bánh xe

Bàn kê lò cho phiên bản lắp đặt máy hút dành cho Lò nướng SCC061 có thể cao tới 931mm, hỗ trợ 20 cặp rãnh để khay, kích thước W 843 | D 724 | H 931 mm

Stand US IV

Hỗ trợ 14 cặp rãnh để khay, có cửa gài

Kích thước (cho SCC061 và SCC101): W 843 | D 724 | H 671 mm

Kích thước (cho SCC062 và SCC102): W 1.067 | D 934 | H 671 mm

Có 3 lựa chọn:

 • Loại Tiêu chuẩn
 • Loại Có bánh xe 
 • Loại Có hệ thống thoát nước từ lò 

Thông tin liên hệ:

Ms. Lê Thị Thùy Trang

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Điện thoại: 0906 654 815