Phát hiện Listeria spp trong thực phẩm và mẫu môi trường theo tiêu chuẩn ISO 16140

Giới thiệu

VIDAS® UP Listeria (LPT) là một xét nghiệm dựa trên phối tử protein của thực thể khuẩn đặc hiệu được thực hiện trong thiết bị VIDAS tự động kết hợp với quy trình tăng sinh 1 bước.

Một nghiên cứu đã được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm chuyên gia độc lập Eurofins IPL Nord để thẩm định phương pháp mới này, như một phần của quy trình phê duyệt chứng chỉ AFNOR.

Vật liệu và phương pháp

Các mẫu được tăng sinh trong môi trường nuôi cấy độc quyền LPT của bioMerieux như mô tả bên dưới. Tất cả các mẫu dương tính đều được khẳng định lại bằng cách cấy LPT lên đĩa thạch Listeria chọn lọc (thạch Palcam hoặc ChromID Ottaviani Agosti). Phương pháp mới này được so sánh với phương pháp tham chiếu ISO 11290-1.

Kết quả

Nghiên cứu Inclusivity, Exclusivity :

Trong nghiên cứu inclusivity, tất cả 51 chủng Listeria được thử nghiệm đã được phát hiện và trong nghiên cứu exclusivity, không có chủng nào trong số 30 chủng không thuộc Listeria cho kết quả dương tính.

Nồng độ phát hiện tương quan 50%:

Năm sản phẩm được thêm chủng ở các nồng độ khác nhau với chủng Listeria khác nhau, được tăng sinh và thử nghiệm theo cả phương pháp tham chiếu và phương pháp thay thế. Kết quả (CFU / 25g) được hiển thị trong Bảng bên dưới. 

Giới hạn phát hiện tương quan 50%, được xác định bằng phương pháp Spearman Kärber, được tìm thấy là từ 0,2 đến 1,1 CFU / 25g đối với phương pháp VIDAS và từ 0,3 đến 1,5 đối với phương pháp tham chiếu

Nồng độ phát hiện tương quan 50 (CFU/25g)

ISO 11290-1/A1

VIDAS ® LPT

Paté

Listeria monocytogenes

0.5 (0.3-0.9)

0.5 (0.3-1.1)

Sửa tươi

Listeria ivanovii

0.6 (0.4-0.9)

0.5 (0.3-1.0)

Bắp cải đỏ

Listeria welshimeri

0.7 (0.3-1.5)

0.5 (0.2-1.0)

Cá hồi xong khói

Listeria monocytogenes 1/2a

0.7 (0.4-1.2)

0.4 (0.2-0.8)

Bề mặt

Listeria innocua

0.5 (0.3-1.0)

0.6 (0.4-1.1)


Nghiên cứu thực phẩm

Một nghiên cứu so sánh giữa phương pháp ISO 11290-1 / A1 và phương pháp VIDAS mới đã được thực hiện trên 345 sản phẩm, 63 sản phẩm thịt, 60 sản phẩm sữa, 62 thực vật, 66 thủy sản và 94 mẫu môi trường. Một trăm bảy mươi mẫu được phát hiện dương tính, trong đó 121 (71%) bị  nhiễm tự nhiên và 49 mẫu nhiễm nhân tạo ở nồng độ thấp. Kết quả được hiển thị trong bảng dưới đây.

 

ISO 11290-1/A1

+

-

 

VIDAS LPT

+

142

13

-

15

175


Nghiên cứu phòng thí nghiệm nội bộ

Phô mai mềm được tẩm L.monocytogenes ở 3 nồng độ khác nhau (0,3 và 30 cfu / 25g). Đối với mỗi nồng độ, 8 mẫu được 14 cộng tác viên phân tích bằng cả phương pháp tham chiếu ISO 11290-1 / A1 và phương pháp thay thế.

Trong ngày phân tích, tổng số vi sinh vật sống được ước tính khoảng 108 CFU/g.

Nhìn chung, phân tích thống kê cho thấy phương pháp LPT cho khả năng thu hồi tốt hơn so với phương pháp tham chiếu ISO với 196 kết quả dương tính được xác nhận so với 167 đối với phương pháp nuôi cấy.

Kết luận

Theo nghiên cứu này, Chứng nhận THẨM ĐỊNH NF đã được cấp cho phương pháp VIDAS UP Listeria. Thử nghiệm mới này cung cấp một phương pháp đơn giản, thuận tiện và đáng tin cậy để phát hiện các loài Listeria trong thực phẩm và mẫu môi trường, cung cấp kết quả giả định về sự hiện diện của Listeria trong vòng chưa đầy 24 giờ đối với bề mặt môi trường và 28 giờ đối với mẫu thực phẩm.

Sản phẩm liên quan

Máy phát hiện vi khuẩn bioMérieux miniVidas

Cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ:

Ms. Lê Thị Thùy Trang

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Điện thoại: 0906 654 815

Hoặc để lại tin nhắn như form bên dưới: