Hội thảo trực tuyến: Tích hợp công nghệ In 3D vào quy trình sản xuất truyền thống


BigRep đã cho ra mắt phương pháp in 3D đảm bảo tốt cả về thiết kế lẫn kỹ thuật nhằm đáp ứng thời gian gia công, sản xuất chặt chẽ hơn và sản xuất nhanh hơn. Với việc tham gia hội thảo trực tuyến (online) sắp tới, bạn có thể tìm hiểu về phương pháp này và những lợi ích chi tiết hơn.

Host: Nguyễn Văn Nguyên, Kỹ sư kinh doanh kỹ thuật, DKSH

Mục tiêu tham gia hội thảo trực tuyến:

  • Thực hành tốt nhất trong công nghệ tích hợp in 3D
  • Nghiên cứu công nghệ từ BigRep bao gồm các bộ phận, khuôn mẫu,…
  • Tạo ra các cơ hội kinh doanh đầu tư vào công nghệ AM

Thông tin chi tiết của hội thảo

Host: Nguyễn Văn Nguyên, Kỹ sư kinh doanh kỹ thuật, DKSH

Phone: +84 909 442 100


Link đăng ký tham gia hội thảo: 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên